Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail to someoneshare on Tumblr

EEN GELUKKIGE TOEKOMST

Elke ouder hoopt natuurlijk dat zijn of haar kind zich zal ontwikkelen tot een gelukkig mens dat alles in huis heeft om iedere uitdaging in het leven het hoofd te bieden. En daar hebben ze alles voor over. Maar wat maakt kinderen nu eigenlijk gelukkig?

Onderzoek heeft uitgewezen dat familie, vrienden, spelen, sport en speelgoed voor de meeste kinderen de stapstenen zijn naar geluk. Alles wat je nu nog nodig hebt, is het cement waarmee je uit deze stenen een prachtig pad naar een gelukkige toekomst kunt creëren.

ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE
Aan de basis van geluk ligt een gevoel van geborgenheid en veiligheid. Het gevoel dat wat er ook gebeurt, er altijd iemand is die je opvangt als je valt. Een van de belangrijkste dingen die je een kind kunt geven, is onvoorwaardelijke liefde. Kinderen die zich bemind voelen en weten dat hun ouders er altijd voor ze zullen zijn, groeien uiteindelijk op tot zelfverzekerdere mensen. Ze presteren beter op school en kunnen beter omgaan met emoties dan kinderen die weinig tot geen liefde van hun ouders krijgen. Deze kinderen zijn vaak agressiever, impulsiever en hyperactief, en gaan nieuwe ervaringen het liefst uit de weg. Bovendien is de hippocampus, het gebied in de hersenen dat stress en herinneringen verwerkt, bij kinderen met zorgzame moeders tien procent groter. Kortom: schenk je kinderen je onvoorwaardelijke liefde door ze te laten zien dat je van ze houdt, naar ze te luisteren, niet te oordelen en altijd voor ze klaar te staan.

POSITIVITEIT
Kinderen zijn gelukkig wanneer hun ouders gelukkig zijn. En ook al denk je dat je negatieve gevoelens voor ze kunt verbergen, in werkelijkheid drukken ze als een onzichtbare, zware last op de schouders van je kinderen. Als je wilt dat je kind een gelukkig mens wordt, moet je er dus eerst voor zorgen dat je zelf gelukkig bent. Kom in beweging, vind een leuke hobby, spreek af met vrienden en neem zo af en toe wat tijd voor jezelf om helemaal tot rust te komen.

COMMUNICATIE
Kinderen die in hun opvoeding worden geconfronteerd met conflicten omdat hun ouders altijd ruzie maken, presteren vaak slechter op school en zullen op latere leeftijd sneller naar drugs en alcohol grijpen. Het beste wat je dus voor je kind kunt doen, is op een respectvolle manier met je partner te communiceren en geen ruzie te maken in het bijzijn van je kind. Dat betekent niet dat je ieder meningsverschil uit de weg hoeft te gaan. Het is de manier waarop je hiermee omgaat die bepaalt welke impact het heeft op je kind. Hier willen we trouwens wel opmerken dat tachtig procent van de kinderen uit een gebroken gezin als gevolg van een scheiding NIET te maken krijgt met psychologische problemen.

HAPPY-KIDS-2

HUMOR
Het motto: doe maar lekker gek! Lachen en lol trappen, samen met je kinderen, daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Het prikkelt hun creativiteit, maakt ze sociaal vaardiger en beter in staat om met stress om te gaan.

LOSLATEN
Loslaten betekent dat je ze niet continu op de vingers kijkt en controleert. Kinderen leren van hun fouten, en als ze die geheel zelfstandig weten op te lossen, geeft dat hun zelfvertrouwen een ongelooflijke boost. Schiet dus niet direct te hulp als iets niet meteen goed gaat, maar laat je kind eerst zelf naar een oplossing zoeken. Kinderen met bemoeizuchtige ouders worden vaak angstiger en onzekerder en staan minder open voor nieuwe ervaringen dan kinderen die door hun ouders worden vrijgelaten.

OPVOEDING OP MAAT
Niet ieder kind is hetzelfde. Halleluja. Dat betekent natuurlijk ook dat je ze niet allemaal hetzelfde kunt behandelen. Een kind dat zijn of haar emoties goed onder controle heeft, heeft minder structuur en een grotere vrijheid nodig. Een kind dat hier juist moeite mee heeft, is gebaat bij iets meer structuur.

SPELEN
Kinderen hebben minder ongestructureerde speeltijd dan twintig jaar geleden, toen het nog normaal was om lekker buiten te spelen en hun leven niet werd gedomineerd door televisie, tablet en telefoon. En dat terwijl (buiten) spelen juist erg belangrijk voor ze is. Tijdens het spelen ontwikkelen ze hun creativiteit, motoriek en sociale vaardigheden. Het maakt ze bovendien emotioneel sterk. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat er een verband bestaat tussen depressiviteit en ADHD bij kinderen en een te lage hoeveelheid tijd die buiten, in de natuur, wordt doorgebracht. Spelen in de frisse buitenlucht geeft ze meer energie en verbetert hun humeur. Een andere belangrijke factor is sport. Een gevoel van succes is de sleutel naar geluk. Kinderen die denken dat ze goed zijn in sport, voelen zich beter dan kinderen die er daadwerkelijk goed in zijn.

HAPPY-KIDS-3

COMPLIMENTEN
Complimenteer je kinderen niet voor hun vaardigheden of intelligentie, maar voor wat ze hebben bereikt en de inzet die ze hebben getoond. Vertel ze dat je trots op ze bent omdat hun presentatie zo goed ging, in plaats van te zeggen ‘wat ben je toch slim’.

ZINGEVING
Misschien heb je er nooit bij stil gestaan, maar niet alleen wij volwassenen, maar ook kinderen hebben behoefte aan zin in hun leven. Het maakt ze blij als ze je kunnen helpen of ze iets bijzonders voor een vriend kunnen doen. Dit is trouwens ook direct een goede manier om hun zelfvertrouwen een boost te geven.

Geluk is een keuze. Laten wij die keuze voor onze kinderen maken. Geef ze de juiste tools in handen en geef het goede voorbeeld. Stel je positief en respectvol op. Zorg goed voor ze, laat ze merken dat je van ze houdt, geef ze complimenten en bied ze alle ruimte om hun eigen persoonlijkheid te ontwikkelen en op die manier meer zelfvertrouwen op te bouwen. Wanneer we dit allemaal zouden doen, zou de wereld er in de toekomst nog wel eens een stuk gelukkiger uit kunnen zien…

 

 

Deze post is ook beschikbaar in: Engels Spaans Frans Duits

Leave a Comment

Error: Please check your entries!