Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail to someoneshare on Tumblr

Voor de meeste mensen staat deze tijd van het jaar in het teken van geven; het gevoel dat we genoeg te geven hebben, hoeveel of hoe weinig we zelf ook hebben. Het gaat niet zozeer om geld of bezittingen, maar om iets van onszelf te geven zonder er iets voor terug te verwachten. Behalve dan dat fijne gevoel dat je er altijd aan overhoudt. Ook dankbaarheid speelt in deze tijd natuurlijk een grote rol. Dankbaarheid voor de geschenken die we mogen ontvangen, waaronder ook de grootste van allemaal: die van het universum dat ons omringt.

In onze drukke, op media georiënteerde wereld is het geven van je onverdeelde aandacht van niet te onderschatten waarde. Door je telefoon even weg te leggen en je ogen in plaats van op het scherm te richten op de persoon die voor je zit, geef je diegene het gevoel dat hij of zij er echt toe doet. Oftewel: door even de verbinding te verbreken ben je meer verbonden met je omgeving. En je hebt zoveel te geven, zowel aan anderen als aan jezelf. Tijd, energie, mededogen en vriendelijkheid zijn allemaal dingen die veel voor een ander kunnen betekenen. Maar aardig zijn voor onszelf is ook zeer waardevol en helemaal niet egoïstisch. Het gevoel dat het ons geeft, willen we namelijk maar al te graag delen met de mensen om ons heen.

DANKBAAR ZIJN

Iets wat onlosmakelijk verbonden is met geven, is natuurlijk dankbaarheid. Dankbaarheid – het uiten van dank en waardering – maakt ons bewuster van de mooie dingen in ons leven en helpt ons ze niet zomaar voor lief te nemen. “Dankbaarheid ontstaat wanneer een vriendelijk gebaar de verwachtingen overtreft”, zegt columnist David Brooks. “Dankbaarheid is in wezen een glimlach die op het gelaat van ons hart verschijnt bij een verrassend, vriendelijk gebaar.” De wetenschap is het hiermee eens. Uit recent Amerikaans onderzoek blijkt dat dankbare mensen veel kalmer reageren op stress en in rust een lagere bloeddruk hebben. In hun bloed werden bovendien minder risicofactoren voor hart- en vaatziekten aangetroffen: er werd een hoger gehalte goed cholesterol gemeten en een lager gehalte slecht cholesterol. Verder was er sprake van een laag creatininegehalte, een teken van een sterke nierfunctie. Door onbaatzuchtig te geven en dankbaar te zijn, maken we niet alleen het leven van anderen, maar ook ons eigen leven een stukje mooier. Het kost maar weinig moeite, maar de voordelen voor zowel de gever als de ontvanger zijn immens. Want inderdaad, geven levert ons ook iets op: het maakt ons gelukkig. Het is wetenschappelijk aangetoond dat zowel onze fysieke als mentale gezondheid er wel bij varen. En dat werkt aanstekelijk.

Wens iedereen die je ontmoet in gedachten geluk, plezier en vreugde toe. Een mooier geschenk kan je een ander haast niet geven.
– Deepak Chopra

KOSMISCHE CADEAUS

De grootste gulle gever die er bestaat, is natuurlijk het universum. Zonder zijn ontelbare cadeaus zou geen levend wezen kunnen bestaan. Onze verslaving aan en afhankelijkheid van technologie heeft ervoor gezorgd dat velen onder ons minder aandacht hebben voor de natuur, ook al is deze absoluut onmisbaar om in onze belangrijkste levensbehoeften (water, eten, onderdak, voeding, medicijnen, etc.) te kunnen voorzien. Deze kosmische cadeaus zijn niet alleen bevorderlijk voor onze fysieke, maar ook voor onze mentale gezondheid. Denk bijvoorbeeld eens aan de rust die je voelt bij het zien van een prachtige zonsondergang, de verwondering bij een imposante bergketen of de eerbied bij een indrukwekkende waterval. Naast deze fysieke cadeaus geeft de natuur ons ook minder tastbare maar even belangrijke geschenken, zoals kunst, spiritualiteit en schoonheid. Moeder Natuur schenkt ze ons al ruim 4,5 miljard jaar. Nemen we onze planeet echter voor lief en zorgen we er niet goed voor, dan zullen deze vitale schatten uiteindelijk voorgoed verloren gaan.

DE TRADITIE VAN GEVEN

Voor de Christenen staat het geven van cadeaus symbool voor het goud, de wierook en de mirre die de wijzen uit het Oosten aan Jezus schonken. Maar het geven van cadeaus in deze tijd van het jaar gaat terug op een nog veel oudere traditie: de heidense winterfeesten in Europa en het Midden-Oosten. Zo werden bij de Saturnalia, een wild Romeins feest dat in december werd gevierd ter ere van Saturnus, de god van de landbouw, al geschenken gegeven. Tijdens deze feestelijke week vloeide de alcohol rijkelijk en gingen vele cadeaus over en weer, zodat de donkere, koude tijd van het jaar even een stukje lichter en leuker werd.

DE WET VAN GEVEN EN ONTVANGEN

Deepak Chopra (arts, spreker, auteur en goeroe voor velen) gelooft vol overtuiging in de kracht van geven. “Heb de intentie om te geven, waar je ook gaat en aan wie je ook tegenkomt”, zegt hij dan ook.
“Zolang je geeft, zul je ook ontvangen. Hoe meer je geeft, hoe meer vertrouwen je zult krijgen in de miraculeuze effecten van deze wet. En naarmate je meer ontvangt, zal ook je vermogen om te geven groeien.” Een van Deepak Chopra’s zeven Spirituele Wetten van Succes is de Wet van Geven en Ontvangen. Deze wet stelt dat het universum functioneert door een dynamische uitwisseling en dat geven en ontvangen verschillende aspecten zijn van de energie die door het universum stroomt. Als we bereid zijn anderen te geven wat we zelf graag willen hebben, zorgen we ervoor dat de overdaad van het universum in ons leven blijft circuleren. Met andere woorden: ben je op zoek naar geluk, schenk het dan aan anderen en je zult het uiteindelijk ook zelf ervaren.

DRIE SIMPELE STAPPEN
Hij omschrijft de volgende drie stappen om de Wet van Geven en Ontvangen in je leven toe te passen:
1. Geef iets aan iedereen met wie je in contact komt. Denk bijvoorbeeld aan een compliment, een bloem of een gebed.
2. Neem de dingen die het leven je schenkt met dankbaarheid in ontvangst, of dit nu een prachtig stukje natuur, een glimlach van een vriend of iets materieels is.
3. Deel de dierbaarste geschenken die het leven te bieden heeft – hartelijkheid, genegenheid, waardering en liefde – met de wereld om je heen. Neem je voor om iedereen die je ontmoet in gedachten geluk, plezier en vreugde toe te wensen. (chopra.com)

TERUGGEVEN

Laten we elkaar in deze feestelijke tijd van het jaar nog meer geven: wees gul met het geven van liefde en aandacht en bovenal, wees dankbaar.

Deze post is ook beschikbaar in: Engels Spaans Frans Duits Zweeds

Leave a Comment

Error: Please check your entries!