Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail to someoneshare on Tumblr

Karma is in wezen een eenvoudig concept, en bijna elke taal op aarde heeft er een woord voor. Iedereen kan begrijpen wat Karma is en iedereen kan het in de praktijk brengen.
Waarschijnlijk doe je het al!

En dat is goed nieuws. Want Karma is simpelweg de wet van oorzaak en gevolg. Alles wat we doen, al onze acties, gedachten of uitingsvormen, hebben een uitwerking in de nabije of verre toekomst. Met andere woorden: elke actie heeft een reactie. Wat je zaait, zul je oogsten. Hoe meer positieve energie je dus verspreidt, hoe meer positieve energie je zult ontvangen.

Het belangrijkste hierbij is de motivatie of intentie van onze woorden, gedachten en handelingen. Dát is wat de aard van Karma bepaalt. Activiteiten zijn niet in beginsel goed of slecht. Iedere handeling heeft een oorzaak en de gevolgen daarvan, die creëer en ervaar je zelf – of dit aangename of minder aangename ervaringen zijn, dat heb je dus zelf in de hand.

Maar we moeten oorzaak en gevolg niet proberen te verklaren vanuit een verkeerde interpretatie van onze luiheid, onverschilligheid of behoudzucht. Medeleven en een universeel verantwoordelijkheidsbesef zijn belangrijk voor onze spirituele ontwikkeling en een vreedzame samenleving.

In dat opzicht zijn Karma en liefde nauw met elkaar verbonden. Waarschijnlijk ken je de uitdrukking ‘Wie goed doet, goed ontmoet’ wel. Dit principe geldt ook voor liefde en medeleven in de context van Karma. Zodra je besluit om de wereld liefdevol tegemoet te treden en de bewuste keuze maakt om alle mensen op aarde lief te hebben, zul je ook veel liefde terugkrijgen. Echt waar. Probeer het maar, in ieder geval voor een paar dagen.

En het mooie is: je kunt er meteen mee beginnen!

Deze post is ook beschikbaar in: Engels Spaans Frans Duits Zweeds

Leave a Comment

Error: Please check your entries!