Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail to someoneshare on Tumblr

”Var själv den förändring du vill se i världen” – Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi (1869–1948) var självaste karma förkroppsligad: han var en förkämpe för rättvisa, mångfald och grundläggande mänskliga rättigheter, och hans inspirerande liv och arv kring icke-våld lever kvar än idag. I en värld i konstant konflikt, är Gandhi en påminnelse om att vi ska anstränga oss för att göra gott.

Som ledare av det indiska Kongresspartiet, ledde Mahatma Gandhi 1921 rikstäckande kampanjer för att minska Indiens extrema fattigdom, utöka kvinnors rättigheter, skapa fred i konflikter mellan religiösa och etniska grupper, och uppnå frihet och självstyre åt det indiska folket. Men kanske är hans största arv sättet som han använde icke-våld på för att bekämpa förtryck. En övertygelse som får tusentals människor att delta i fredliga protester runt om i världen än idag. Hans harmoniska, universella filosofi kretsar kring tre principer: icke-våld ahimsa, kampen för sanning satyagraha och likaberättigande swaraj. Indier beskriver ofta Gandhi som sin landsfader. En av sakerna som gjorde honom till en stor ledare var att han bygdde broar mellan grupper i samhället – mellan hinduer av högre och lägre kast, mellan muslimer, kristna och hinduer. Gandhi såg det goda i alla, oavsett religion, kön eller social ställning. För honom stod ren tro och sann övertygelse över alla religioner. I sitt sökande efter kunskap och kampen för fred, vände han sig både till Buddhas och profeten Muhammeds läror.

Agera istället för att tala

Gandhi, alltid den sanna optimisten, trodde på mänsklighetens förmåga att utveckla en högre moralisk nivå. Han visade det själv, upp i hög ålder, genom att se varje kris och konflikt som en möjlighet till själslig utveckling. “Jag har aldrig förlorat min optimism”, sade han. “I mina till synes mörkaste stunder har hoppet alltid brunnit starkt inom mig.” Gandhi förespråkade religioner emellan. Han kämpade för lika rättigheter för muslimer i Indien, och när våldsamheter utbröt mellan muslimer och hinduer, fastade han och hotade ofta med självmord. Han trodde starkt på handling framför ord, och hans personliga lidande var en uppmaning till människor att lägga ner sina vapen. Det var tack vare hans moraliska hållning som Gandhis offentliga och privata liv blev tilll ett.

“Bara genom att stå till tjänst kan man förstå sanningen och omfamna sitt eget djupaste jag”, sade han. Han visade tydligt kraften i att protestera fredligt mot förtryck, orättvisor och brutalitet. Men icke-våld betyder inte att man inte gör någonting. Det krävdes stort mod av Gandhi för att stå upp mot dem som använde våld för att genomdriva sina åsikter.

“Jag vänder mig emot våld”, sade han en gång, “för när det verkar göra nytta, är nyttan bara tillfällig, medan det onda som det orsakar varar för evigt.”

Moral leadership Moraliskt ledarskap

Många andra ledare som har skapat historia, så som Martin Luther King, Jr., Václav Havel och Nelson Mandela, inspirerades av Gandhis liv. Deras starka budskap till var och en av oss är att respektera människans värdighet och att stå emot intolerans.

Gandhi mördades den 30 januari 1948, av den hinduiske nationalisten Nathuram Godse. Fortfarande 70 år efter sin död, lever Gandhis arv vidare och är en inspiration för oss alla. 2007 förklarade FN:s generalförsamling Gandhis födelsedag – den 2 oktober – till den internationella ickevåldsdagen.

Självständighetens hjul

Namnet Mahatma – vilket betyder “stor ande” på sanskrit – gavs till Gandhi i Sydafrika där han arbetade som advokat åt muslimska köpmän från Indien. Han kom till slut att tillbringa 21 år där, från 1893 till 1914, och det var där som hans politiska åsikter, etiska och politiska ledaregenskaper utvecklades. Det var också där som han först utövade fredlig civil olydnad i kampen för indiers rätt till medborgerliga rättigheter.

För att stödja självständighetsrörelsen, utökade Gandhi sin filosofi om icke-våld till att även omfatta swadeshi – bojkotten av varor tillverkade i utlandet, speciellt om de var brittiska. Han uppmuntrade indier att använda tyger från inhemsk produktion, som han själv gjorde, istället för att använda tyger producerade i Storbritannien. Med det i åtanke uppfann han en liten bärbar spinnrock och uppmanade indiska män och kvinnor, rik som fattig, att dagligen lägga lite tid på att spinna sitt eget tyg – vilket speciellt gav de fattiga nytt självförtroende, och bidrog till Indiens självständighet. De tidigaste versionerna av Indiens flagga innehöll en spinnrock, som sedan utvecklades till ett hjul med ekrar, eller chakra, som är den symbol som används på flaggan idag.

 

 

This post is also available in: Engelska Nederländska Spanska Franska Tyska

Related posts

Leave a Comment

Error: Please check your entries!