Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail to someoneshare on Tumblr

”I kungadömet Bhutan har vi en annorlunda syn på utveckling jämfört med de flesta andra länder. Vår syn grundar sig i en övertygelse om att utveckling är till för att främja folkets lycka.” – Inrikes- och kulturministern i Bhutan.”

SKÖNHETENS KUNGARIKE

Upptäck Lyckans kungarike! Även om det kanske låter som en saga, talar vi inte om titeln på en barnbok här. Nej, vi talar om ett högst verkligt och vackert land i Asien, vid Himalayas fötter. Ett land som prioriterar lycka för landets invånare främst. Det kan låta som en utopi, men faktum är att vi borde kanske dra lärdom av den här föreställningen, och hjälpa till att sprida den vidare till resten av världen.

BUDDHISMENS KUNGADÖME
Bhutan har utan tvekan en av de mest orörda naturområdena på jorden vilket beror på att landet under flera århundraden var helt stängt för omvärlden. Det är ett land utan kust som i norr omges av Himalayas mäktiga bergstoppar medan resten av landet omges av Sikkim och Indien. I Bhutan är man hängivna buddhister, precis som i grannlandet Tibet. Munkar åtnjuter stor respekt, och befolkningen hedrar än idag den hundraåriga traditionen där en son från varje familj går i kloster.

BRUTTONATIONALLYCKANS KUNGADÖME
Turismen i Bhutan är strängt reglerad. Bara ett visst antal utlänningar får besöka landet per år. Det som gör landet verkligt unikt är att man mäter rikedom inte i ekonomisk tillväxt, produktion och BNP, utan i Gross National Happiness (GNH) – bruttonationallycka. Sedan kungen introducerade begreppet på 1970-talet har Bhutan styrts utifrån denna okonventionella metod. Men vad betyder det egentligen?

GNH mäts utifrån 9 områden (även kallade domäner):
Psykiskt välbefinnande, hälsa, utbildning, tidsanvändning, kulturell mångfald och uthållighet, god styrning, samhällets livskraft, ekologisk mångfald och uthållighet samt levnadsstandard.
De så kallade domänerna representerar de pelare som bhutanesers välbefinnande vilar på. Begreppet ”välbefinnande” betyder här förutsättningarna för ett ”gott liv” enligt de värderingar och principer som Bruttonationallycka förordar. I dagligt tal betyder det att bhutaneser inte fokuserar så mycket på ekonomisk tillväxt, industrialisering, pengar och materiella saker. Istället ser de på livet på ett andligt och holistiskt sätt, med djup respekt för naturen och miljövård. Titta på videoklippet för att få en kort introduktion till det här ovanliga begreppet!

Skulle du vilja veta hur man kan översätta det här till det dagliga livet? Ta en titt på de 10 vägarna till lycka från Bhutan:

1. Var ute i naturen
2. Njuta av musik
3. Vistas i goda vänners sällskap
4. Lär från barnen
5. Ät hälsosamt
6. Naturen, lägg mer tid på att njuta av den
7. Glöm inte att vara lekfull
8. Hitta dina svar i avskildhet
9. Upplev bönens kraft
10. Skapa en ny förståelse för livet

This post is also available in: Engelska Nederländska Spanska Franska Tyska

Leave a Comment

Error: Please check your entries!