Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail to someoneshare on Tumblr

Under de mörka vintermånaderna kan vi alla behöva lite extra ljus i våra liv, både fysiskt och psykiskt. Det finns många sätt att meditera på, men övningar som sätter ljuset i centrum kan vara speciellt välbehövligt så här års. Tanken med det vita ljusets meditation är att frigöra oss från de negativa känslor som vi alla plågas av. Meditation förbättrar också vår självkänsla, vårt fysiska välbefinnande och får oss att gå ner i varv. Skapa ljus i ditt liv med den här fem minuter långa meditationen som du kan göra så fort du känner dig lite nere.

1.  Dämpa ljuset. Tänd några vackra ljus.

2.  Ställ en timer på fem minuter…

3.  Rikta din uppmärksamhet inåt. Försö katt rensa tankarna och låt dina bekymmerförsvinna iväg.

4.  Bestäm dig för att vara här och nu – varnärvarande. Slappna av. Känn in din kroppoch rummet runt dig.

5.  Andas med lugna och djupa andetag, in ochut, nerifrån magen. Håll andningen långsamoch obehindrad.

6.  Föreställ dig en glödande boll med vitt ljusovanför ditt huvud.

7.  Tänk nu att ljus strömmar från bollen, ingenom toppen av ditt huvud.

8.  Förställ dig att ljuset flödar genom din kroppända ner till fötterna. Allt eftersom ljusetsprider sig, föreställ dig att det glöder när detnår olika kroppsdelar och organ i din kropp,samtidigt som det rensar och ger dig energi.

9.  Slappna av och njut av stunden medan duavslutar din meditation.

10.  Börja långsamt att stretcha och röra på dig,och fira ditt ljusfyllda inre.

This post is also available in: Engelska Nederländska Spanska Franska Tyska

Leave a Comment

Error: Please check your entries!