Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail to someoneshare on Tumblr

”Vårda avskildheten och ge uppmärksamheten rum.” – R.H. Barton

Tystnad är den nya lyxen

Det verkar var en ny global trend att ägna sig åt mindfulness och meditation som en motvikt till den hektiska och bullriga värld som vi lever i. Vi tar in på lyxhotell i fjärran länder för att bli omhändertagna och bortskämda genom avskildhet, stillhet och minimalt med extern stimulans. Allt framtaget för att hjälpa dig att finna vägen till inre frid.

Retreat under tystnad

Du kan gå ett steg längre ändå om du vill. Att besöka ett tystnadsretreat i ett buddhistiskt kloster innebär att du tillfälligt ger upp ditt värdsliga liv – det som binder dig här, ditt ego och dina begär – för en djupgående upplevelse av den totala tystheten. Allt fler ger den här utmaningen ett försök. Kanske är det en reaktion på att våra liv är så överplanerade och stressiga så att det är svårt att hitta våra inre röster. Något som brukar stämma på på många. Ärligt talat, hur ofta tar du dig tid att verkligen tänka på dig själv, det du längtar efter och dina egna behov?

En vanligt förekommande vana

I Asien är det inte ovanligt att en eller några gånger under sin livstid vistas i tysthet och enkelhet innanför väggarna på ett uråldrigt kloster. Faktum är att för thailändska män är det enligt traditionen brukligt att tillbringa tre månader i kloster för att leva efter rytmen och enkelheten i munkarnas tystnad. Det är som att hålla en spegel framför sig och lära sig hur man söker svaren på livets viktiga frågor inom sig själv. Denna andliga och uråldriga sedvänja spelar en viktig roll i livet. Vissa åker flera gånger på klosterretreat av varierande längd under sin livstid, för att lära sig hur man blir en bättre människa och för att utvidga sin förståelse. Inte bara förståelsen för sig själv, utan också för andra. Det finns inga fasta regler som man tvingas följa, eftersom det inte handlar om en religion. Vägen du följer är bara din egen.

3 Silence of the Monks 15th May 2015

Leva i nuet

Pauserna i kloster anses vara en tid för stor mental utveckling, och är ett sätt att lära sig att vara till freds med den inre tystnaden, genom att utöva meditation tillsammans med andra. När man lär sig behärska konsten att meditera, kommer man i kontakt med sitt äkta jag och får en möjlighet att lyssna inåt efter ens andliga behov. En buddhistmunks liv handlar om fokus och mindfullness i varje aktivitet. De finner stillhet och frid i sin vardag. Allt handlar om att lära sig att inte bli störd av händelser från ditt förflutna, eller oro om vad framtiden kommer ge. Att leva i nuet – och bara där – är vad som verkligen räknas.

En andlig resa

Klosterlivet är framförallt en andlig resa som berikar din personlighet med en djupare förståelse för vad du verkligen behöver i livet, och meditationen är sättet att nå dit. Det ger klarhet åt händelser i ditt liv, det skapar förståelse och fokus, och lär dig att finna ro och lycka utan materiella ting. Och till och med forskare har tittat på detta. De lade märke till att genom att vara tyst under längre perioder, får du en förhöjd känsla inom andra områden. Det börjar med andningen, och sprider sig till syn, hörsel, känsel, tankar, intentioner och känslor. Meditationen ger ett liv som inte tyngs ner av allt det som vi ständigt samlar på oss fastän vi inte behöver.

Men det autentiska klosterlivet är inte för fegisar. Bli inte vilseledd av utsikten över de makalöst vackra bergstopparna i Himalaya där du sitter och kontemplerar utan att göra någonting. Det är bara grädden på moset. Klosterlivet är annars till 90% hårt arbete med långa dagar i frånvaro av moderna bekvämligheter. Du kommer prata minimalt eller vara helt tyst, du sitter still i timmar utan att röra dig, massor av sysslor ska skötas och allt detta gör du för att lära känna ditt äkta jag. Det är ett liv i enkelhet som omfamnar tystnad och avskildhet. Och genom avskildheten som det ger att inte kommunicera med andra, kommer du uppleva en själslig utvecklig och frihet.

Se vad det innebär att leva en dag som munk

Så, vad mer kan du få ut mentalt av att vistas i klosterliknande avskildhet?

Skärpta sinnen
Som vi har nämnt förut, förhöjer det din hjärnas känslighet vad beträffar lukt, syn, hörsel, tankar och känslor.

Ökad produktivitet
Det är inte någon hemlighet att i dagens värld värdesätter vi hög produktivitet. Det gör att människor har en tendens att gasa på för fullt, utan vila, och med risken att bränna ut sig. Att aldrig låta hjärnan finna ro och stillhet, är i själva verket kontraproduktivt. Tystnad är ett fantastiskt sätt att ladda batterierna och återuppväcka energin. Det i sin tur, kommer göra dig både mer effektiv och produktiv.

Bättre minne
Att kombinera avskildhet med en promenad i naturen ger hjärnan en större hjärnbark, vilket ger ett bättre minne. Det har forskningen visat. Att vara i naturen sätter fart på vårt spatiala minne, precis som förr i tiden då vi var jägare. Då var minnet avgörande för att överleva. Du var tvungen att minnas var det fanns rovdjur och var du kunde samla mat.

2 Silence of the Monks 15th May 2015
Större hjärna med ökad kapacitet
Hjärnan är ett väldigt komplext organ som kräver vila, precis som musklerna. Forskning från UCLA (University of California, Los Angeles), har visat att meditation – det vill säga att sitta i tystnad och vila mentalt – ger en tjockare hjärnbark, och förbättrar förmågan att bearbeta information. Bara genom att ägna tio minuter dagligen i bilen och föreställa dig ett fridfullt landskap (regnskog, snö som faller, en strand eller liknande) förändras hjärnans struktur och resultatet blir faktiskt en tjockare grå hjärnsubstans.

Skapa disciplin
Från början ger meditation ett obehag. Du måste sitta så still som möjligt och begränsa dina rörelser till ett minimum. Något i kroppen kommer definitivt börja att klia eller värka. Men genom disciplin kan du hitta styrkan att bortse från det som distraherar. Med disciplin lär du dig att observera dina tankar. Det ger oss styrka när vi medvetet väljer att inte agera på varje infall.

Bli en lyckligare människa
Tystnad gör oss medvetna om nuet. Och det är i nuet som det är möjligt att uppleva konkret lycka.

Skapa självmedvetenhet
Tystnad ger plats för en självmedvetenhet som gör att du kan kontrollera dina handlingar, istället för att kontrolleras av dem. Genom att dränka de yttre rösterna, får du kontakt med din inre röst. Och det är den inre rösten som styr dina handlingar. Så självmedvetenhet leder till slut till kontroll.

Fördelarna är många, men det är verkligen inget enkel sak att börja, eftersom vi lever så avskurna från den här uråldriga konsten i väst. Men vi är övertygade om att meditation kan hjälpa alla oavsett var man befinner sig i livet. Kanske borde vi lära våra barn från en tidig ålder att meditera. För att försäkra oss om att det blir en vana att vårda sin inre röst genom tystnad och stillhet. Att hitta lugn och ro. En daglig ritual för att göra världen och de som bor här bättre.

This post is also available in: Engelska Nederländska Spanska Franska Tyska

Leave a Comment

Error: Please check your entries!