Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail to someoneshare on Tumblr

“Karma” är sanskrit och betyder handlingar eller gärningar. Det är ett hinduiskt och buddhistiskt koncept från Indien, som kretsar kring orsak och verkan, att agera och att reagera. Det handlar även om att bidra till en bättre och vackrare värld. Men hur fungerar karma i våra liv?

Vi tror att om man agerar  – med goda, ärliga intentioner och skapar och delar med sig av vänlighet, så skapas “god karma”. Tanken att man ska bidra till en positiv, kärleksfull och vänlig värld är väldigt viktig för oss. Vi tror att det ger ett fantastiskt resultat som sprider sig likt ringar på vattnet.

Så hur utövar vi god Karma?

Karma är föreställningen om att vad som än händer i våra liv, så är det en reaktion på våra egna tidigare handlingar – resultatet av det som vi har gjort, känt och sagt förut. Med andra ord, alla våra medvetna handlingar ger en effekt, och därför formar vi alla själva vår egen verklighet. Vad vi än gör, säger eller känner, så påverkar det hur våra liv formas i framtiden. Karma handlar om att göra gott, inte bara för oss själva, utan för andra och för världen runt oss. Låt oss se livet som en trädgård. Om vi tar väl hand om den, lägger ner tid och anstränger oss, kan den vara underbar. Men vi måste inse att det finns saker i vår trädgård som sker utanför vår kontroll: dåligt väder, årstider och till och med människor som går in i trädgården, och vars avsikter kan vara annorlunda än våra egna. Men, det är vi som är trädgårdsmästarna – vi bestämmer hur vår trädgård ser ut och hur vi hanterar det icke-perfekta och det oväntade.

Att skapa karma: ett liv med goda avsikter kräver övning. Att dag efter dag leva med den rätta intentionen innebär en medveten närvaro och medmänsklighet mitt i vardagens kaos. Det kan vara att ge respekt och uppmärksamhet till våra älskade, till vår omgivning eller att skapa kontakt med naturen. Det är att hitta skönhet i de små sakerna – att öppna sig för ny kunskap, att lyssna tyst. Att skapa god karma betyder också att vi måste ersätta vår ilska, girighet och negativitet med kärlek och vänlighet.

Vi skapar vår karma genom…
de rätta tankarna,
det rätta sättet att tala,
de rätta handlingarna.

Med andra ord, genom att fokusera på de goda avsikterna. Att låta goda intentioner genomsyra alla våra tankar och handlingar gör att vi inte kan låta bli att skapa och dela med oss av godhet till oss själva och till dem runt oss.

Meningsfulla fröer

Varför inte prova att börja varje dag med en känsla av mening? Prova detta: när du vaknar på morgonen, ligg tyst och tänk på dagen som du har framför dig. Fråga dig ha en negativ effekt för oss – att meditera är ett bra sätt att lära oss att lugna våra tankar när det känns som att vi håller på att explodera. Att fråga oss själva om motivet kan också hjälpa oss med de viktiga beslut som vi behöver fatta. Vi kanske inte alltid får svaren med detsamma, men vi sår de där fröerna igen. Stora beslut kräver mycket eftertanke, så veckor av reflektion istället för stunder, kan behövas. Att vara medveten om våra intentioner fungerar också på en rent fysisk nivå. En av de fantastiska sakerna med vår kropp är att den signalerar när saker inte står rätt till. Stress, spänningar och smärta kommer av oro, ilska och bråk, så det är alltid klokt.

Stanna upp reflektera

När vi råkar ut för stunder av mycket stress och irritation – i ensamhet, med våra älskade, med våra kollegor – så är det värt att pausa innan vi far ut med det första som vi kommer att tänka på och frågar oss “Vad är min intention? Varför gör jag så här? Varför är jag på väg att säga detta?” Att vara ärlig mot sig själv och genuint vänlig mot andra människor kan bidra till att minska vår stress och få oss på rätt väg. ha en negativ effekt för oss – att meditera är ett bra sätt att lära oss att lugna våra tankar när det känns som att vi håller på att explodera. Att fråga oss själva om motivet kan också hjälpa oss med de viktiga beslut som vi behöver fatta. Vi kanske inte alltid får svaren med detsamma, men vi sår de där fröerna igen. Stora beslut kräver mycket eftertanke, så veckor av reflektion istället för stunder, kan behövas. Att vara medveten om våra intentioner fungerar också på en rent fysisk nivå. En av de fantastiska sakerna med vår kropp är att den signalerar när saker inte står rätt till. Stress, spänningar och smärta kommer av oro, ilska och bråk, så det är alltid klok att vara uppmärksam på effekten som våra känslor och handlingar har på vår hälsa. Intentioner är inte samma sak som mål: det finns inget resultat att mäta, som att få en löneförhöjning eller att gå ner i vikt. Intentioner handlar mer om inställning eller syfte – och de behöver komma från hjärtat för att hjälpa oss att hitta tillbaka till det som är viktigt. Det är inte alltid enkelt. Därför ska vi inte vara hårda mot oss själva när vi inte lyckas leva enligt våra intentioner. Försök och försök igen – eftersom det tidvis kan vara både drabbande och smärtsamt att utveckla ett nytt sätt att vara. Men det kan också vara överraskande underbart. Och tänk bara på den goda karman som det ger!

Som man bäddar. Får man ligga

Allt som vi någonsin har tänkt, sagt, gjort eller orsakat är karma, precis som allt det vi tänker, säger eller gör precis nu i stunden. Det finns tre typer av karma beskrivna i hinduismens texter: Sanchita – vår ackumlerade karma, eller lagrad karma som inte ännu har satts i omlopp. Prarabdha är karma som har burit frukt – den del av vår upparbetade karma som har “mognat” och som vi upplever i vårt liv nu. Det finns ingen väntan i prarabdhakarma – allt handlar om nuet. Kriyamana- eller agamikarma – den karma som är sammanflätad med livet nu och som kommer bära frukt i ett framtida liv. Med andra ord, bli inte alltför bekväm eftersom all karma inte kommer tillbaka med detsamma. Viss karma ackumuleras och återvänder oväntat i detta eller andra liv. Karma undervisar oss och berikar vår kunskap om världen. Universum vill få oss att förstå andras lidande, men för att göra det behöver vi uppleva livet från mer än ett perspektiv. Karma hjälper oss att förstå varför vi gjorde som vi gjorde, och vad konsekvenserna blev. En upplevelse av karma ger oss möjlighet att reflektera över våra misstag – och förhoppningsvis korrigera dem.

 

This post is also available in: Engelska Nederländska Spanska Franska Tyska

Leave a Comment

Error: Please check your entries!