Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail to someoneshare on Tumblr

Karma är ett ganska enkelt begrepp, och har beskrivits i all sin anspråkslöshet på nästan varje tänkbart språk. Alla kan förstå och alla kan utöva karma. Faktum är att du förmodligen redan gör det!

Det är goda nyheter, för Karma handlar om den enkla lagen om handling och verkan. Allt som vi gör: alla våra handlingar, tankar eller sätt att uttrycka oss på, ger någon gång en effekt. Med andra ord resulterar varje aktion i en reaktion. Du får helt enkelt skörda det du sår. Ju mer positiv energi som du skickar ut i världen, desto mer positiv energi kommer du få tillbaka så småningom.

Den viktigaste faktorn är tanken bakom eller motivet till dina ord, tankar och handlingar. Din intention påverkar vilken sorts Karma ditt agerande innehåller. Handlingar är inte till sin natur antingen goda eller onda. Vi skapar ett syfte när vi agerar och får sen uppleva konsekvenserna. Vi är själva ytterst ansvariga för våra egna upplevelser, oavsett om de är trevliga eller olustiga.

Vi får inte heller förenkla sambandet mellan orsak och verkan genom feltolkningar som beror på lathet, likgiltighet, eller att vi håller fast vid en viss position. Medkänsla och universellt ansvarstagande är viktigt för att vi själva ska växa och för freden på jorden.

På så vis är karma och kärlek högst sammankopplade. Du har kanske sett citat som ”Le, och världen ler tillbaka”. Det är samma sak som gäller för kärlek och kärleksfull medkänsla i karmisk betydelse. När du bestämmer dig för att sprida kärlek i världen och medvetet välja att älska alla människorna som lever här, kommer du få massor av kärlek tillbaka. På riktigt. Prova det, åtminstone i några dagar.

Och det bästa är att du kan börja nu genast!

This post is also available in: Engelska Nederländska Spanska Franska Tyska

Leave a Comment

Error: Please check your entries!